Categories
applenyheter Featured

Apple går mot vinst i rättegång mot Samsung

Striden mellan Apple och Samsung har pågått i sju år

Under sju långa år har det pågått en patent-strid mellan Apple och Samsung. Men nu verkar den har nåt ett möjligt slut. En jury i San Jose i Kalifornien kom, efter fyra dagar överläggande, fram till att Samsung ska betala Apple 539 miljoner dollar för patentintrång.

Patentintrång – Samsung har kopierat Apples första iPhone

Den här konflikten mellan Apple och Samsung berör en rad punkter. I huvudsak handlar den om att Apple anser att Samsung har kopierat en del av designen från deras allra första iPhone. Det handlar bland annat om modellens rundande hörn, hur layouten ser ut på hemskärmen med fyrkantiga appar i rader och kanterna runt skärmen. Samsung-modellerna som det handlar om ska ha sålts mellan 2010 och 2011, och är bland annat Samsungs Galaxy S.

En Amerikansk domstol har tidigare dömt Samsung att betala 399 miljoner dollar för patentintrånget, men Samsung överklagade till USAs Högsta Domstol och menade att summan var orimlig i jämförelse med intrånget de påstås ha gjort. Det är USAs Högsta Domstol som på nytt har fastställt en rimlig summa, vilket i sin tur har lett till Apples vinst. Nu ligger summan alltså på 539 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 4,7 miljarder svenska kronor.

Samsungs överklagan handlade om huruvida skadeståndet skulle baseras på iPhones totala värde eller bara den design och de funktioner som kopierats. Såklart tyckte Apple att skadeståndet skulle reflektera iPhones totala värde medan Samsung tyckte att summan skulle sänkas. Samsungs advokat menade att Apples patent inte täckte hela telefonen, och att Samsung därför inte skulle behöva betala ett skadestånd som motsvarar hela telefonens värde utan bara de specifika funktioner som var patenterade och hade blivit kopierade. Apple bad om en miljard dollar i skadestånd, medan Samsung bad om att få betala 28 miljoner dollar.

Juryn tog Apples sida och Samsungs blir nu tvungna att betala betydligt mer än vad som slogs fast under den första rättegången.

Både Apple och Samsung uttalar sig om resultatet

I ett uttalande om rättegången och dess utgång skriver Apple: ”Det är ett faktum att Samsung helt uppenbart har kopierat vår design. Vi är tacksamma för juryns arbete och glada att de håller med om att Samsung bör betala för att de har kopierat våra produkter.

Samsung har också gjort ett uttalande om beslutet från juryn: ”Dagens beslut går emot ett enhälligt beslut från den Högsta Domstolen i förmån för Samsung när det gäller omfånget av skadorna från patentintrånget vad gäller design. Vi kommer att överväga alla våra val för att nå en utgång som inte hindrar kreativitet.”

Är striden mellan Apple och Samsung över?

Den här rättegången har haft många vändningar under de sju år den har varit aktiv. Av många beskrivs den som en av de största och mest komplicerade rättegångarna inom teknikbranschen någonsin. Om det här beslutet faktiskt leder till ett slut på den här historien vet vi inte riktigt än. Men det finns en chans att den här striden mellan två giganter inom teknikbranschen börjar ebba ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *