Categories
applenyheter

Apple och Google samarbetar – för att spåra coronaviruset

Apple och Google har slagit sina kloka huvuden ihop för att försöka stoppa den pågående pandemin på grund av det nya coronaviruset. Under påskhelgen lanserade de två företagen en gemensam satsning som använder bluetooth för att spåra användare. När en användare registrerar att den fått en positiv covid-19-diagnos meddelas de användare som tillbringat en längre tid i närheten av den diagnostiserade användaren. Detta verktyg ska användas för att förhoppningsvis minska spridningen av viruset. 

Smittspårning med hjälp av Hitta min iPhone-teknik

Den nya tekniken ska inte vara en egen app utan ska istället integreras i Apples operativsystem, iOS, och Googles operativsystem, Android. Tekniken påminner om hur Apples Hitta min iPhone fungerar.

Tekniken ska vara anonym och varje användare får en unik anonymiserad nyckel. Nyckeln uppdateras varje dag och genererar en ny id-kod ungefär fyra gånger i timmen. Den här id-koden kan andra enheter som har aktiverat spårningstjänsten känna av. Om man blir diagnostiserad med covid-19 av en läkare kan man registrera det i programmet. Då skapas en diagnosnyckel med dagliga nycklar från ungefär två veckor bakåt i tiden. Andra användares nycklar och id-koder jämförs med diagnosnyckeln och om någon matchar, det vill säga de har befunnit sig i närheten av användaren med covid-19-diagnos, beräknas om det finns någon risk för smitta. Beräkningen görs utifrån hur länge man har befunnit sig i närheten av varandra. 

Integritet i fokus för Apple och Google

Både Google och Apple har lagt stort fokus på att tjänsten ska vara anonym och de har satt användarnas integritet i första rummet. Tjänsten använder ingen platsinformation för spårningen och de olika id-koderna som skapas flera gånger varje dag kan inte kopplas till varandra. Man kan alltså inte spåra id-koderna till en specifik användare och på så sätt se hur en specifik individ har rört sig. Informationen i spårningstjänsten laddas heller inte upp i molnet utan sparas istället på individens mobiltelefon. 

Apple registrerar corona-domän

Förutom den här satsningen tillsammans med Google så har Apple dessutom registrerat domännamnet applecoronavirus.com. Domänen registrerades även den under påskhelgen och det är Apple Inc. som står bakom registreringen. Att de har registrerat det här domännamnet behöver inte betyda något. Det kan till exempel vara deras sätt att se till att ingen annan registrerar domänen. Det kan dock vara ytterligare ett steg i deras corona-satsning. 

Andra satsar på liknande teknik

Apple och Google är dock inte de enda som satsar på smittspårning just nu. En forskargrupp från MIT, Massachusetts Institute of Technology, har lanserat ett projekt de kallar PACT, Private Automatic Contact Tracing. Projektet använder Bluetooth, precis som Apple och Googles satsning, för att spåra smittade och varna de användare som har varit i närheten av en användare med bekräftad smitta. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *