Categories
applenyheter

Apple Pay växer fram

Investment Research Report, ITG, släppte för ett par dagar sedan en rapport om hur användandet av mobila betalningar fördelar sig i USA. Enligt denna rapport har Apple Pay stått för 1% av alla elektroniska transaktioner (i dollar) under november. Jämförelsevis med de största aktörerna inom mobila betalningar ligger man dock ännu en bit efter. Square och Paypal stod nämligen gemensamt för 96% av alla elektroniska transaktioner under samma period. Men om vi beräknar med att man måste ha den senaste hårdvaran av Apple för att kunna använda sig av Apple Pay, då är tillväxten som Apple Pay stått för mer jämförbar och imponerande. Dessutom visar rapporten att Apple Pay-användarna är betydligt mer benägna att använda tjänsten ofta än vad en Paypal-användare är. Rapporten visade nämligen att 60% av Apple Pay-användarna gjorde flera betalningar under november månad. Snittanvändningen under undersökningsperioden för Apple Pay var 1,4 transaktioner i veckan medan endast 20% av Paypal-användarna gjorde mer än en transaktion under november.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *