Categories
Featured iphone

Är din iPhone långsam på grund av batteriets ålder?

Det var för ungefär en vecka sedan en användare på nätforumet Reddit gjorde en post där hen diskuterade relationen mellan snabbheten av sin iPhone och åldern på batteriet i telefonen. Hen menade att telefonen blir långsammare ju mindre laddning som finns kvar i batteriet, och att detta är något som uppstått sen uppdateringen till iOS 10.2.1. Flera användare har vittnat om hur ett batteribyte har gjort telefonerna snabba igen, vilket ytterligare stärker teorin. Innan uppdateringen till iOS 10.2.1 hade många problem med iPhone 6S, då tidiga modeller av telefonen levererats med felaktiga batterier vilket gjort att telefonen stängt av sig oväntat när batteriet börjat åldras. Uppdateringen till iOS 10.2.1 gjordes med största sannolikhet för att råda bot på just det problemet, men nu visar nya tester inte bara att spekulationerna får Reddit stämmer utan att alla telefoner från Apple arbetar långsammare ju äldre batteriet blir.

Att ett batteri åldras och blir sämre är något som helt enkelt kommer att hända, men att processorverksamheten i telefonen blir långsammare är inte lika självklart. Sambandet upptäcktes med hjälp av Geekbench-test. Geekbench är en app du kan ladda ner till iOS, och även till din Mac, som mäter kraften som finns i systemet och kan därmed ge dig en indikation på hur bra din dator eller mobila enhet fungerar. Användare upptäckte att de fått betydligt bättre svar på Geekbench-testet efter att de bytt ut batteriet i telefonen, och Geekbench själva bestämde sig för att gå till botten med problemet.

Geekbench gjorde tester på iPhone 6S och iPhone 7 med olika versioner av iOS. Det testerna visar är att när ett slitet batteri börjar gå ner i procent, om telefonen är uppdaterad till iOS 10.2.1 eller senare, blir telefonen långsammare, detta för att undvika att den plötsligt stänger av sig oönskat. Tendensen kan ses både med iPhone 6S och iPhone 7. Detta kan härledas till ett nytt system i iOS 10.2.1 och senare uppdateringar som kallas Powerd. Powerd känner helt enkelt av när batteriet börjar bli slitet och drar då ner både cpu- och gpu-hastigheten vilket gör att processorn börjar arbeta långsammare. Detta sker utan förvarning, vilket kan jämföras med ”batterisparläge” som frågar om du vill begränsa telefonens processer när du når 20 % batteri för att få batteriet att räcka längre.

Apple har själva inte velat svara på några frågor om ämnet, trots en del påtryckningar. Det många användare är upprörda över är inte processen i sig utan att Apple inte varit transparanta med vad uppdateringen inneburit och att användaren inte själv kan bestämma om man vill att telefonen ska bli långsammare för att batteriet ska hålla längre. Många ser det även som ett sätt för Apple att indirekt tvinga sina kunder att uppdatera sina äldre iPhone-modeller, fastän ett batteribyte hade kunnat göra telefonen välfungerade och snabb igen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *