Categories
applenyheter Featured

Australien godkänner anti-krypteringslag – Apple varnar för konsekvenserna

Förra veckan blev det klart att Australien kommer att få en ny krypteringslag som gör det möjligt för polis och andra myndigheter att i större utsträckning kunna övervaka landets invånare. Apple, tillsammans med en rad andra teknikjättar, har nu gått ut och fördömt lagen och menar att den gör det möjligt för myndigheter att utnyttja lagen på missgynnsamma sätt för allmänheten.

Anti-krypteringslag för att stoppa kriminella

Det den nya krypteringslagen i Australien i grund och botten handlar om är att polis och myndigheter ska kunna få tillgång till krypterade meddelanden och installera bakdörrar vilket ger dem tillgång till olika system. De som stödjer lagen menar att den verkar för nationens säkerhet eftersom terrorist-grupper och andra kriminella använder krypterade meddelanden för att undvika att bli påkomna.

Scott Morrison, Australiens premiärminister: ”Jag vill se till att polisen har de befogenheter som krävs för att stoppa terrorister.”

Apple vill se starkare kryptering – inte svagare

Det är en lång rad teknikföretag som har gått ut och kritiserat Australiens anti-krypteringslag. Tillsammans med Apple så har även Evernote, Dropbox, Facebook, Google, Linkedin, Microsoft, Oath, Snap, Cisco, Mozilla och Twitter höjt sina röster om den nya lagen och vilken farlig dörr den öppnar.

Apple skrev ett sju sidor långt brev till Australiens parlament där de lyfte vad de tycker är problematiskt med lagen. Apple lägger stor vikt vid hur viktigt kryptering är för att skydda den nationella säkerheten och invånarnas liv, och menar att lagens utformning är diffus och tvetydig vilket kan leda till att lagen missbrukas.

Apple skriver: ”När vi står inför dessa hot är det inte rätt tid att försvaga kryptering. Det finns en stor risk i att göra kriminellas jobb lättare – inte svårare. Att göra krypteringen starkare, inte svagare, är det bästa sättet att skydda sig mot dessa hot.”

Apple belyser också tvetydigheten i lagens utformning och som ett exempel lyfter de fram att språket i lagen kan tolkas som att myndigheter kan tvinga företag som tillverkar smarta högtalare att installera någon form av tjuvlyssning i högtalaren eller ett verktyg för att kunna ta sig in i enheten.

Australiens regering menar att lagen inte ska ge någon möjlighet att ta sig in i krypterad kommunikation genom bakdörrar.

Nu när den här anti-krypteringslagen har blivit verklighet i Australien finns det en stor risk att andra länder som USA och Nya Zeeland tar efter.

Inte första gången Apple ifrågasätter anti-krypterings lagar

Apple har kämpat mot anti-krypteringslagar och andra försök från myndigheter att ta sig in i personliga enheter förr. Senast var 2016 när Apple ombads av den amerikanska regeringen att hjälpa FBI att ta sig in i en iPhone som tillhörde en av de män som begick en attack i San Bernardino i december 2015. Apple menade att en sådan operation skulle sätta en farlig standard för personliga enheter och kryptering. Trots påtryckningar från den amerikanska regeringen avstod Apple från att hjälpa till att låsa upp enheten, och till slut hittade FBI en annan väg att få den information de behövde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *