Categories
applenyheter Featured

Borde Apple göra mer för att förhindra att unga blir beroende av sina telefoner?

I ett öppet brev skriver två av Apples investerare, Jana Partners LCC och California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), att Apple borde ta mer ansvar när det kommer till ungas användande av smarta telefoner och sociala medier. De två investerarna äger cirka 2 miljarder dollar i Apples aktier och hoppas att företaget ska lyssna på dem och deras oro för dagens ungdom. I brevet hänvisar de till en rad studier som visar på den negativa effekt smarta telefoner och sociala medier har på ungdomars mentala och psykiska hälsa. De drar länkar mellan stort användande av sociala medier och depression hos unga, och menar att ungdomar som är ute mer utan sina telefoner i stort mår bättre. De tar även upp studier som visar på att dagens teknologi gör att ungdomar har svårare att koncentrera sig i skolan och därför presterar sämre akademiskt. De vill att Apple ska ge föräldrar fler funktioner som gör det möjligt att lättare kontrollera hur barn använder sina telefoner och att de gör det på ett sätt som de två investerarna tycker är givande. De skriver: ”78 % av dagens ungdomar kollar på sin telefon minst en gång i timmen och 50 % säger att de känner sig ’beroende’ av sin telefon. Det skulle gå emot sunt förnuft att påstå att denna nivå av användning, av barns vars hjärnor inte än är färdigutvecklade, inte har någon påverkan och att utvecklaren av dessa kraftfulla produkter inte har någon roll i att hjälpa föräldrar att övervaka så att deras produkt används på ett optimalt sätt. Det är heller ingen hemlighet att sociala medier och appar, där iPhone och iPad är den huvudsakliga inkörsporten, vanligtvis är designade att vara så beroendeframkallande och tidskonsumerande som möjligt, som många av skaparna har bekräftat.” De menar att det är orealistiskt, och en dålig affärsmodell för Apple, att föräldrar ska ta det här ansvaret själva, och menar att Apple måste gå ihop med dagens föräldrar för att skydda dagens ungdom och deras fysiska och mentala hälsa. De två investerarna kräver att Apple ska satsa mer på forskning om smartphone-beroende, och vill att Apple ska ta mer ansvar för hur unga använder deras produkter.

Apple gjorde ett uttalande i The Wall Street Journal om kritiken och säger så här: ”Vi tänker mycket på hur våra produkter används och den påverkan de har på dess användare och människorna runt dem. Vi ser väldigt alvarligt på det här ansvaret och vi är dedikerade att möta och överträffa våra kunders förväntningar, särskilt när det kommer till att skydda barn.” Apple säger att de tar ansvar för att App Store är fritt från olämpligt material, som pornografi, och tydligt märker appar så att föräldrar kan hitta material som passar deras barns ålder. De lovar även att nya och bättre funktioner för föräldrar som vill skydda sina barn ska komma i framtiden. Idag finns det föräldra-funktioner som kontrollerar bland annat Siri och Facetime och du kan ställa in så att ditt barn inte kan ladda ner appar på sin enhet utan att du som förälder får en notis om vilken app som barnet vill ladda ner och sen möjligheten att godkänna eller inte godkänna nerladdningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *